MiniStop - S0227 - Đất Mới
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S0227 - Đất Mới

367 Đất Mới, Khu Phố 5, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee