Minh Anh Group - Hải Sản Ba Tri - Thạch Lam
Shop Online

Minh Anh Group - Hải Sản Ba Tri - Thạch Lam

32 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0