Minh Anh Group - Hải Sản Ba Tri - Thạch Lam
Shop Online

Minh Anh Group - Hải Sản Ba Tri - Thạch Lam

32 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee