FAMILK
Café/Dessert

FAMILK

22/9 Mai Văn Ngọc, P. 10, Phú Nhuận, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
18,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0