MEDICARE - Phạm Hùng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MEDICARE - Phạm Hùng

344 Phạm Hùng, P. 5, Quận 8, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
13,500 - 490,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee