MEDICARE - Phạm Hùng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MEDICARE - Phạm Hùng

344 Phạm Hùng, P. 5, Quận 8, TP. HCM
5đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 21:30
13,500 - 490,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0