McDonald's Đa Kao
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

McDonald's Đa Kao

2 - 6 Bis Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0