Mây - Trà Sữa & Trà Trái Cây
Café/Dessert

Mây - Trà Sữa & Trà Trái Cây

21/13 Trường Sơn, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
09:57 - 21:15
19,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0