Mato House - Taiwan Healthy Tea - Quang Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Mato House - Taiwan Healthy Tea - Quang Trung

48 Quang Trung, P. 10, Gò Vấp, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0