Marukame Udon - Thảo Điền
Nhà hàng -Chi nhánh

Marukame Udon - Thảo Điền

27 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:00
69,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0