Mầm Healthy Food - Đường 13
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Mầm Healthy Food - Đường 13

4 Đường 13, P. 4, Quận 4, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
19,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee