Mai Shopping - Nước Cốt Bún Bò Huế Đỉnh Gia
Mua sắm Online

Mai Shopping - Nước Cốt Bún Bò Huế Đỉnh Gia

173/23 Phạm Phú Thứ, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 172,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0