Mai Bảy - Cửa Hàng Tiện Lợi - 36A Cửu Long
Siêu thị, Chợ

Mai Bảy - Cửa Hàng Tiện Lợi - 36A Cửu Long

36A Cửu Long, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee