Lotteria - Bình Long
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Bình Long

Góc đường Bình Long - Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:30
30,000 - 88,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0