Lotteria - Bình Phú
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Bình Phú

211 - 213 Bình Phú, P. 11, Quận 6, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:45
30,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0