Long Kee Cha - Hương Vị Hong Kong - Trần Quốc Toản
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Long Kee Cha - Hương Vị Hong Kong - Trần Quốc Toản

15 Trần Quốc Toản, P. 8, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 21:30
19,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0