Lộc Phát - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online - Đường Số 77
Shop Online -Chi nhánh

Lộc Phát - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online - Đường Số 77

76 Đường Số 77, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
80,000 - 560,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0