Lộc Phát - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online - Trần Văn Đang
Shop Online -Chi nhánh

Lộc Phát - Chân Gà Sốt Thái - Shop Online - Trần Văn Đang

99AT Trần Văn Đang, P. 9, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
80,000 - 280,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee