Lisa - Trà & Cafe - Shop Online
Shop Online

Lisa - Trà & Cafe - Shop Online

28/8 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
09:00 - 17:30
29,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee