Like Food & Drink
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Like Food & Drink

465/2A Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 03:00 | 09:00 - 23:59
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0