Legendary Chocolatier
Tiệm bánh

Legendary Chocolatier

46 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
18,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee