LeeLong - Cafe 7 Vị - Chung Cư Phan Văn Trị
Café/Dessert

LeeLong - Cafe 7 Vị - Chung Cư Phan Văn Trị

004 Lô A Chung Cư Phan Văn Trị, P. 2, Quận 5, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee