Laha Cafe & Trà Sữa - 888 Trường Chinh
Café/Dessert

Laha Cafe & Trà Sữa - 888 Trường Chinh

888 Trường Chinh, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
3đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 18:00
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0