Laha Cafe & Trà Sữa - Đông Hồ
Café/Dessert

Laha Cafe & Trà Sữa - Đông Hồ

96 Đông Hồ, P. 8 , Tân Bình, TP. HCM
5đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee