Kungfu Bakery - Milk Tea, Trà Sữa Kem Phú Sĩ & Trà Sữa Kem Sầu Riêng
Tiệm bánh -Chi nhánh

Kungfu Bakery - Milk Tea, Trà Sữa Kem Phú Sĩ & Trà Sữa Kem Sầu Riêng

54C Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:00
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee