KuBin - Trà Sữa Thạch Phô Mai - Nguyễn Phúc Nguyên
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

KuBin - Trà Sữa Thạch Phô Mai - Nguyễn Phúc Nguyên

35 Nguyễn Phúc Nguyên , P. 10, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0