KOI Thé - Bàu Cát
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

KOI Thé - Bàu Cát

172 - 174 Bàu Cát, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee