KOI Thé - Bàu Cát
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

KOI Thé - Bàu Cát

172 - 174 Bàu Cát, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:45
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0