Kinita - Coffee & More
Café/Dessert

Kinita - Coffee & More

52/4 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
1đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee