Không Gian Xanh - Thức Uống - Quốc Lộ 1A
Café/Dessert

Không Gian Xanh - Thức Uống - Quốc Lộ 1A

C12/26C Quốc lộ 1A, P. Tân Kiên, Bình Chánh, TP. HCM
08:00 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0