Khang Fruits - Trái Cây - Đường số 1
Shop/Cửa hàng

Khang Fruits - Trái Cây - Đường số 1

21 Đường Số 1, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0