Gà Rán KFC - Hậu Giang
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà Rán KFC - Hậu Giang

549 - 551 Hậu Giang, P. 11, Quận 6, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 88,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee