King Pop - Kem Túi Zip - Shop Online - Tôn Thất Thuyết
Shop Online -Chi nhánh

King Pop - Kem Túi Zip - Shop Online - Tôn Thất Thuyết

66/5/1 Tôn Thất Thuyết, P. 16, Quận 4, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee