King Pop - Kem Túi Zip - Shop Online - Tôn Thất Thuyết
Shop Online -Chi nhánh

King Pop - Kem Túi Zip - Shop Online - Tôn Thất Thuyết

66/5/1 Tôn Thất Thuyết, P. 16, Quận 4, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0