KAI Coffee - Bàu Cát
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

KAI Coffee - Bàu Cát

117 - 119 Bàu Cát, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
00:00 - 23:59
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee