Japfa Best - Thịt Tươi - Trần Mai Ninh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Japfa Best - Thịt Tươi - Trần Mai Ninh

94 Trần Mai Ninh, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
7đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee