Japfa Best - Thịt Tươi - Bùi Minh Trực
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Japfa Best - Thịt Tươi - Bùi Minh Trực

206 Bùi Minh Trực, P. 5, Quận 8, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee