Japfa Best - Cửa Hàng Thực Phẩm - Bình Thới
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Japfa Best - Cửa Hàng Thực Phẩm - Bình Thới

184 Bình Thới, P. 14, Quận 11, TP. HCM
06:00 - 12:30
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0