Isushi Buffet Nhật Bản - Cao Thắng
Buffet -Chi nhánh

Isushi Buffet Nhật Bản - Cao Thắng

112 Cao Thắng, P. 4, Quận 3, TP. HCM
6đánh giá trên ShopeeFood
49,000 - 519,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee