IBEP - Hải Sản Chế Biến & Đông Lạnh - Đường Số 5
Shop Online, Mua sắm Online

IBEP - Hải Sản Chế Biến & Đông Lạnh - Đường Số 5

18 Đường Số 5, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0