Long Hoa - Hủ Tiếu Mì
Yêu thích
Quán ăn

Long Hoa - Hủ Tiếu Mì

280 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thanh, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee