Long Hoa - Hủ Tiếu Mì
Yêu thích
Quán ăn

Long Hoa - Hủ Tiếu Mì

280 Lũy Bán Bích, P. Hoà Thanh, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:30
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0