Hủ Tiếu Chay - Trường Sơn
Ăn chay -Chi nhánh

Hủ Tiếu Chay - Trường Sơn

49 Trường Sơn, P. 15, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 13:30 | 16:00 - 20:30
17,000 - 23,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0