Hủ Tiếu Bảo Ngọc - Bờ Bao 1
Quán ăn -Chi nhánh

Hủ Tiếu Bảo Ngọc - Bờ Bao 1

20/72 Bờ Bao 1, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. HCM
06:20 - 12:30 | 16:30 - 22:00
15,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0