Homemade Fresh Cake - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Homemade Fresh Cake - Shop Online

12 Đường Số 5, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 23:00
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0