Hoàng Gia - Gà Rán & Trà Sữa - Hoàng Bật Đạt
Café/Dessert -Chi nhánh

Hoàng Gia - Gà Rán & Trà Sữa - Hoàng Bật Đạt

111A Hoàng Bật Đạt, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0