Highlands Coffee - Xuân Thủy
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Xuân Thủy

64 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee