Highlands Coffee - Thạch Lam
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Thạch Lam

180 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:05
19,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0