Highlands Coffee - Phan Huy Ích
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Phan Huy Ích

399 Phan Huy Ích, P. 14, Gò Vấp, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:15
10,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0