Highlands Coffee - Cantavil Premier
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Cantavil Premier

Tầng 1, Tầng 1 Cantavil Premier, 1 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0