Hi Macaron
Café/Dessert

Hi Macaron

143 Xuân Hồng, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee