Herbalist Bakery & Coffee
Café/Dessert

Herbalist Bakery & Coffee

3 Đường 9, P. Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee