Heineken VN Official Store - Satra Vườn Lài
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Heineken VN Official Store - Satra Vườn Lài

141 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 20:00
6,000 - 444,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee