Heineken VN Official Store - Satra Vườn Lài
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Heineken VN Official Store - Satra Vườn Lài

141 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
6,000 - 444,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0