Heineken VN Official Store - Satra Thạch Lam
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Heineken VN Official Store - Satra Thạch Lam

119 Thạch Lam, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
6,000 - 444,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee