Heineken VN Official Store - Satra Tân Hòa Đông
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Heineken VN Official Store - Satra Tân Hòa Đông

243 Tân Hòa Đông, P. 14, Quận 6, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
6,000 - 444,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee