Heineken VN Official Store - Satra Nguyễn Khoái
Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Heineken VN Official Store - Satra Nguyễn Khoái

11B Nguyễn Khoái, P. 1, Quận 4, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
6,000 - 444,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee